Polityka prywatności:

Właścicielem portalu szkolimy.net jest PROFOR Tomasz Warzybok z siedzibą na Os. Wschód 4a/2, 62-100 Wągrowiec, zwana dalej “PROFOR”. Korzystanie z portalu jest bezpłatne, odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika i w większości przypadków nie wymaga przedstawiania przez Użytkownika jakichkolwiek danych, które pozwalałyby na jego identyfikację.

Rejestracja konta użytkownika w portalu szkolimy.net jest bezpłatna. Dane wymagane do rejestracji konta użytkownika to aktywny adres e-mail oraz indywidualne hasło użytkownika.

Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w portalu oraz wysyłanych newsletterze podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Wykorzystywanie danych z portalu może się odbywać jedynie po uzyskaniu odpowiedniej zgody.

Dane zbierane podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym pobrania od Ciebie pieniędzy oraz udostępnienia Ci zamówionych kursów. Twoje dane mogą w tym celu być przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze. Firma ta nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu. Podanie tych danych jest obowiązkowe jeżeli chcesz dokonać zakupu.

PROFOR zachowuje prawo do uniemożliwienia użytkownikowi dalszego korzystania z konta w dowolnym momencie i bez uprzedniego kontaktu z użytkownikiem, w szczególności ze względów technicznych lub na skutek naruszenia przez użytkownika podstawowych zasad współżycia społecznego i/lub niezgodnych z regulaminem danej usługi.

PROFOR zastrzega sobie prawo do publikacji treści reklamowych w portalu, newsletterach i w mailingach rozsyłanych do użytkowników.

Dane użytkowników zebrane podczas rejestracji nie są udostępniane przez PROFOR osobom trzecim.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) PROFOR zapewnia użytkownikom portalu możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Dodatkowo, na wniosek użytkownika dane te mogą zostać w każdej chwili usunięte z bazy PROFOR.

PROFOR podobnie jak większość serwisów internetowych, zbiera w celach technicznych i statystycznych informacje w logach serwera, które tworzone są z adresu IP, z którego łączy się Użytkownik, dokładnej daty i czasu połączenia oraz adresu URL pobranego dokumentu.

Portal korzysta także z plików cookies (niewielkich plików tekstowych) zapisywanych na komputerze Użytkownika, które serwer może odczytać przy ponownym połączeniu z danego komputera. Stosowane są, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z niektórych usług oraz, aby zapewnić prawidłowe działanie niektórych mechanizmów (np. filmów wideo).

Przedstawiona powyżej Polityka Prywatności wchodzi w życie w dniu jej opublikowania na dedykowanej podstronie portalu PROFOR i obowiązuje do odwołania lub zmiany.

Brak akceptacji Polityki Prywatności i/lub regulaminu oznacza brak możliwości pełnego korzystania z konta użytkownika w portalu PROFOR.

}

łącznie 17 szkoleń internetowych

łącznie 33 instruktorów

szkolenia w całej Polsce