Pierwsza pomoc

}

1:25

Pierwsza pomoc – połknięcie substancji chemicznej

Zobacz jak poradzić sobie w takiej sytuacji, w jaki sposób udzielić poszkodowanemu pomocy by zminimalizować skutki połknięcia niebezpiecznej substancji

}

2:42

Pierwsza pomoc – porażenie prądem

Zobacz jak udzielić pomocy osobie porażonej prądem tak by samemu nie ulec wypadkowi oraz odpowiednio zabezpieczyć miejsce udzielania pierwszej pomocy

}

2:04

Pierwsza pomoc – użądlenie przez owada

Film pokazuje jak należy zareagować w sytuacji użądlenia przez owada. Należy pamiętać, że użądlenie może prowadzić do wstrząsu anafilaktycznego będącego bezpośrednim zagrożeniem życia.

}

2:54

Pierwsza pomoc – rana z ciałem obcym

Filmik instruktażowy pokazujący postępowanie w przypadku wystąpienia rany z ciałem obcym

}

1:58

Pierwsza pomoc – proste złamanie przedramienia

Filmik instruktażowy przedstawiający podstawową pierwszą pomoc w przypadku złamania przedramienia

}

3:18

Pierwsza pomoc – krwotok zewnętrzny

Filmik instruktażowy pokazujący zasady udzielania podstawowej pierwszej pomocy w przypadku krowtoku zewnętrznego

}

2:32

Pierwsza pomoc – oparzenie termiczne

Filmik instruktażowy ilustujący sutuację poparzenia termicznego. Zdarzenie wymagające natychmiastowej pomocy.

}

2:15

Pierwsza pomoc – krwawienie z nosa

Filmik instruktażowy pokazujący podstawowy sposób opatrywania krwotoku z nosa

}

1:48

Pierwsza pomoc – zadławienie

Filmik instruktażowy odsłaniający elementarne metody pierwszej pomocy w razie zadławienia.

}

4:19

Pierwsza pomoc – osoba nieprzytomna oddychająca

Filmik instruktażowy pokazujący zasady udzielania pierwszej pomocy u osób nieprzytomnych, które mają zachowany oddech.

}

3:58

Pierwsza pomoc – epilepsja

Zobacz jak udzielić skutecznej pomocy w sytuacji ataku padaczki (epilepsji).